Tengeleide

Ons leven wordt in grote mate bepaald door ritmes. Want ritme is leven en leven is ritme. De bekendste ritmes zijn die van de ademhaling, het hart, het craniosacraal systeem en de baroreflex. (bloeddrukregulatie) Deze ritmes hebben één ding gemeen; ze worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel, we kunnen daar dus geen invloed op uitoefenen. Met uitzondering van de ademhaling. Want van deze vier ritmes is de ademhaling de enige die bewust en gemakkelijk aan te sturen is. Bovendien is bij recent onderzoek (Grosmann, Ferguson en van Roon) aangetoond dat er directe relatie bestaat tussen ademhaling , hartritme, het cranio-sacraal ritme en het ritme van de baroreflex. Dit is nieuw, want in het verleden ging men er vanuit dat deze drie ritmes min of meer gesloten systemen waren. Hiermee is de ademhaling de sleutel tot zowel het autonome zenuwstelsel als tot de drie bovengenoemde ritmes. We kunnen dus door middel van bewust ademen al deze ritmes en processen naar willekeur besturen. Dit betekent voor mij dat het lichaamswerk bij craniosacraal ondergeschikt is geworden aan het werken met de ademhaling. Vandaar dat ik nu spreek van Craniosacraal Ademwerk.