Tengeleide

Ons leven wordt in grote mate bepaald door ritmes. Want ritme is leven en leven is ritme. De bekendste ritmes zijn die van de ademhaling, het hart, het craniosacraal systeem en de baroreflex. (bloeddrukregulatie) Deze ritmes hebben één ding gemeen; ze worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel, we kunnen daar dus geen invloed op uitoefenen. Met uitzondering van de ademhaling. Want van deze vier ritmes is de ademhaling de enige die bewust en gemakkelijk aan te sturen is. Bovendien is bij recent onderzoek (Grosmann, Ferguson en van Roon) aangetoond dat er directe relatie bestaat tussen ademhaling , hartritme, het cranio-sacraal ritme en het ritme van de baroreflex. Dit is nieuw, want in het verleden ging men er vanuit dat deze drie ritmes min of meer gesloten systemen waren. Hiermee is de ademhaling de sleutel tot zowel het autonome zenuwstelsel als tot de drie bovengenoemde ritmes. We kunnen dus door middel van bewust ademen al deze ritmes en processen naar willekeur besturen. Dit betekent voor mij dat het lichaamswerk bij craniosacraal ondergeschikt is geworden aan het werken met de ademhaling. Vandaar dat ik nu spreek van Craniosacraal Ademwerk.

Zelfkennis

Vaak ben je er van overtuigd dat je jezelf door en door kent. Maar dat blijkt meestal niet het geval. Want met wat jij jezelf noemt bedoel je over het algemeen het beeld wat je van jezelf hebt en dat is heel wat anders. Je zelfbeeld is ontstaan door een proces van ontkenning. Vanaf het begin van je leven hebben bepaalde delen van jezelf er niet mogen zijn. Al je problemen zijn in feite delen van jezelf die niet waar mogen zijn. Je zelfbeeld is het resultaat van dit ontkenningsproces. Het is het restant van wat overgebleven is van je wezenlijke zelf. Met je zelfbeeld is slechts een deel van jezelf zichtbaar. Je kent jezelf niet als geheel maar slechts voor een deel. Alles wat je nu nog dwars zit, zijn delen van jezelf die zich aandienen om weer deel van het geheel te mogen zijn. Het woord 'geheel' heeft overeenkomsten met het woord ‘helen’. Helen betekent weer in contact komen met het geheel. Heling komt niet tot stand door jezelf te veranderen of te verbeteren maar juist door de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Dit is wat mij betreft ook de essentie van craniosacraal. Craniosacraal nodigt je uit om aanwezig te zijn met de ervaring die er op dat moment is. Als je tenminste naar jezelf wilt kijken. Door acceptatie, ontspanning en verbonden ademen schept craniosacraal ideale omstandigheden om dit helingsproces in werking te stellen. Jezelf helen kan een verrassende ervaring zijn. Het kan het zelfde gevoel geven als 'dikke maatjes' worden met iemand die je al jaren vaag kent. Maar het kan ook pijnlijk zijn. Wanneer delen van jezelf bevroren zijn doet dat geen pijn, sterker nog je weet het zelf soms niet eens, totdat de boel gaat ontdooien.

Lichaamsbewustzijn

Veel mensen hebben geen contact met hun lichaam. Dit klinkt misschien vreemd in je oren. Omdat de meeste mensen alleen maar met hun lichaam bezig zijn. Vooral hoe hun lichaam er uitziet is belangrijk, daar doen ze alles voor: gewichts-beheersing, fitness, schoonheidsbehandelingen, lichaamscorrecties,enz. Maar dat betekend jammer genoeg nog niet dat je contact hebt met je lichaam. Immers als ik je vraag bewust te worden van wat er in je lichaam gebeurt, betekent dat eigenlijk dat ik je vraag aanwezig te zijn in het huidige moment. En terwijl je dat doet merk je meteen dat je niet aanwezig bent. Dat je in je hoofd zit, in je gedachten. Door in gedachten te zijn, heb je geen contact met je lichaam en je directe omgeving, dus ook niet met jouw situatie in het huidige moment. Voel je wel contact met je lichaam dan is dit meestal bij pijn , inspanning of belasting. Voordat deze prikkels er waren was er kennelijk niets dat je aandacht trok. Waarom is lichaamscontact zo belangrijk? Als je contact hebt met je lichaam voel je pas echt dat je er bent. Zelfbesef kan alleen bestaan door besef van je lichaam. Via je lichaam leer je jezelf kennen. Is er geen contact met je lichaam dan heeft je verstand de overhand. Dan ken je wel je gedachten, maar niet jezelf. Dan word je leven bepaald door problemen, angsten, zorgen, enzovoort.

Unwinding

Het Engelse woord unwinden betekent afwikkelen, ontknopen, zich ontrollen. Maar je kunt het ook vertalen in, ‘het komen tot de kern van de kwestie’, of jezelf bevrijden. Door je uit de bochten te wringen, waar je je in de loop van je leven in hebt gewrongen. Craniosacraal Ademwerk nodigt je uit te voelen waar de schoen precies wringt. Het zal je misschien verbazen dat juist het proces van het er in wringen en de tegenkracht van het er weer uit proberen te wringen, alle spanningen in stand houdt. Mocht je dit eenmaal hebben ervaren dan kun je voelen dat je eigenlijk niets hoeft te doen. Je hoeft alleen maar je lichaam de kans te geven om zichzelf te unwinden, om zichzelf uit de knoop te halen. Je kunt dit zien als een elastiekje dat weer in zijn oude positie komt nadat het is uitgerekt. Misschien heb je het idee dat dit een puur lichamelijk proces is. Maar dikwijls spelen hier ook emotionele factoren een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan traumatische ervaringen, zoals het geboorte-trauma's, trauma's uit onze jeugd, het verlies van een dierbare, een levensbedreigende ziekte, een zware operatie , of andere stressvolle situaties. Wanneer het elastiekje weer zijn oorspronkelijke positie inneemt kan de emotionele pijn die het elastiekje gespannen hield ook weer onder bereik komen. Dit proces wordt in de lichaamsgerichte therapie unwinding genoemd. Het is een manier van het lichaam om zich van spanningen te bevrijden Je kunt dit wat mij betreft ook het zelfhelend vermogen van het lichaam noemen

De fascia

Fascia is de latijnse naam voor bindweefsel. Het is een fijn vliesachtige weefsel dat organen , spieren en botten omhult en met elkaar verbindt. Fascia bevind zich overal in het lichaam, het is oneindig, er is geen begin en geen eind. De fascia is uiterst gevoelig voor allerlei fysieke en psychische elementen. Hierdoor kan het heel wat spanningen, pijn en trauma’s met zich meedragen. Het lijkt er op dat de toestand van de fascia als het ware een weergave is van iemands geschiedenis. Tijdens een recent wetenschappelijk onderzoek is namelijk ontdekt dat de fascia informatie op kan slaan. Men noemt dit weefselherinnering. De fascia blijkt een lichamelijke database te zijn waar alle fysieke en psychische trauma’s opgeslagen en bewaard worden, buiten ons weten om. Er ontstaat daar een lokale verharding in het weefsel waardoor het zijn veerkracht verliest. Dit kan invloed hebben op ons hele organisme en aanleiding geven tot allerlei lichamelijke en emotionele klachten. Het oneindige karakter van de fascia draagt bij tot de eenheid van het lichaam. Maar zorgt er tevens voor dat deze klachten bijna nooit ontstaan op de plaats waar de fascia verhard is. Vandaar dat bij Craniosacraal Ademwerk vrijwel nooit klachtgericht gewerkt wordt. Er wordt getracht de verharding op te sporen en deze tot ontspanning te laten komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ademhaling en het cranio-sacrale ritme

Aanraken & Aangeraakt worden

Door een aanraking kun je geraakt worden. Er bestaat niet alleen een samenhang tussen ademen en gevoel, maar ook tussen aanraken en gevoel. Slechts een enkele aanraking kan een emotioneel proces in gang zetten. Want de zenuwcellen van de huid reageren op elke beweging en verandering die door een aanraking teweeg wordt gebracht. Maar aanraken is ook een levensbehoefte. Naast eten en drinken heeft ieder mens ook aanraking nodig. Want door iemand aan te raken kun je warmte, rust, stabiliteit, aandacht en liefde overbrengen. Wie angst of stress heeft, is zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Met aanraking kun je jezelf weer voelen en kun je jezelf weer een plaats geven naast de ander. Hoe meer je met al je aandacht bij een aanraking kunt zijn, hoe meer je bewust wordt van je lichaam. Hoe meer je in je lichaam aanwezig bent , hoe minder je met je mind bezig bent, hoe meer je jezelf kunt zijn. Overigens groeit er meer en meer het besef dat aanraken een gezonde zaak is. Wie aangeraakt wordt zit over het algemeen goed in zijn vel en is hierdoor beter bestand tegen de intensiteit van het leven. Want een aanraking is niet alleen een fysieke weldaad , maar ook een psychologische. Daarom kun je met Craniosacraal Ademwerk zowel een fysieke als een psychische weldaad ervaren .

Wat is Cranio-sacraal Ademwerk?

Als we een amoebe onder een microscoop bekijken, dan zien we dat dit eencellige wezentje voortdurend samentrekt en uitreikt in een ritmische beweging. Normaal gesproken kan de amoebe ongehinderd uitreiken, zoals bij het uitreiken naar voedsel. Maar bij gevaar van buitenaf trekt het zich samen. Een mens reageert net eender, naast het uitzetten en inkrimpen van onze ademhaling vind op een dieper niveau in ons lichaam ook een ritme plaats van uitreiken en samentrekken. Dit ritme is overal voelbaar op het lichaam. Het maakt deel uit van het craniosacrale systeem. Alles wat er met lichaam en geest gebeurt wordt door dit systeem geregeld. Want lichamelijke en geestelijke symptomen houden altijd verband met elkaar.Als de geest zich kromt, kromt het lichaam zich ook. Doorgaans reiken we uit naar datgene wat aangenaam, belangrijk en interessant is en trekken samen als we ons bedreigd, afgewezen of gekwetst voelen. In ons taalgebruik vinden we veel uitdrukkingen waarin dit wordt weergegeven, zoals: je been stijf houden, een brok in de keel hebben, jezelf in de hand houden, je kiezen op elkaar zetten, je gezicht in de plooi leggen, je schrap zetten, verstijven van schrik, op gespannen voet leven, stijfkoppig zijn, een hart van steen hebben, enzovoort. Ons lichaam heeft het natuurlijke vermogen om datgene wat onaangenaam is niet te voelen. Het doet dat door een bepaald deel van het lichaam samen te trekken, te verkrampen. Daar waar het ritme van de beweging wordt onderbroken ontstaat een blokkade,waardoor we het onaangename gevoel niet meer waarnemen.Maar soms houden we die verkramping zolang vast,dat dit op zich ook een onaangenaam gevoel wordt. Op zo'n moment besluiten we dikwijls om er iets aan te gaan doen. Vaak kan craniosacraal hier uitkomst bieden. Bij Craniosacraal Ademwerk wordt de beweging van het ritme gevolgd en iets benadrukt, zodat het wat 'voller' wordt.Het samengetrokken deel van het lichaam herinnert zich die volle, aangename rustgevende beweging en wordt daardoor uitgenodigd de verkramping los te laten en weer mee te gaan in die weldadige deining. Het resultaat is een beter functionerend lichaam en een helderder werkende geest, klachten verminderen of verdwijnen en het gevoel van welzijn neemt toe

Hoe werkt het?

Craniosacraal Ademwerk is een uiterst subtiele en meditatieve combinatie van Lichaams-en Bevrijdend Ademwerk. Wat ontspanning teweeg brengt in het craniosacrale systeem met behulp van de adem en zorgvuldige bijna onmerkbare voornamelijk indirecte manuele technieken. De naam Cranio-sacraal is afgeleid van de latijnse benaming voor schedel (cranium) en het heiligbeen (sacrum). Deze twee beenderen vormen te samen met de wervelkolom het craniosacrale systeem. Dit systeem schept condities voor de bescherming, ontwikkeling, groei en functioneren van het gehele zenuwstelsel. Door de relatie die het craniosacrale systeem heeft met het zenuwstelsel, de ademhaling, hart en bloeddruk, vindt er een wederzijdse beinvloeding plaats. Binnen het craniosacrale systeem vindt een beweging plaats die het craniosacrale ritme wordt genoemd. Net zoals de ademhaling, hart en bloedruk zijn eigen ritme kent. Spanningen die in het craniosacrale systeem ontstaan leiden tot een verstoring van dit ritme en kunnen de oorzaak zijn van talrijke gezondheids-klachten. Craniosacraal Ademwerk maakt het mogelijk de verstoringen op te sporen en het ritme van de beweging te herstellen. Door gebruik te maken van de ademhaling en een lichte druk worden beperkingen binnen het craniosacrale systeem behandeld om het functioneren van het centrale zenuwstelsel te verbeteren. Dit helpt op zijn beurt om de negatieve effecten van stress weg te nemen en het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te stimuleren en te bevorderen.

Stilpunt

Stilpunt is een fenomeen wat deze vorm van lichaamswerk zo uniek en bijzonder maakt. Stilpunt treedt op wanneer de productie van de Cranio-sacrale vloeistof tot stilstand komt en de eb en vloed beweging stil valt. Dit kan spontaan gebeuren tijdens een sessie, maar het kan ook een bewuste handeling zijn van de therapeut. Er kan nu een vloeistof uitwisseling plaats vinden op celniveau in het gehele lichaam waardoor helende krachten tot zelfwerkzaamheid worden geprikkeld. Het lichaam gaat zichzelf genezen. Naast deze lichamelijke heling vindt er ook op geestelijk niveau heling plaats. Bij Stilpunt komt niet alleen het lichaam tot rust en stilte, maar ook de geest. De alsmaar kakelende geest die vol zit met allerlei 'moeten' en 'willen' valt ook spontaan stil. Echte stilte is alleen mogelijk als de geest stil is. Het is de stilte van je eigen innerlijk. Dit geeft een rust die ongekend is, een diepere ontspanning is er niet. Met die diepe ontspanning treed je binnen in een soort van eenheids-bewustzijn. Eenheids-bewustzijn is niets anders dan het zien van de werkelijkheid die geen afscheidingen of grenzen kent. In ons ‘normale’ bewustzijn trekken we een schijnbaar onoverkomelijke scheiding tussen wat we ‘ik ‘ noemen en wat we ‘niet ik’ noemen. Bij Stilpunt vervalt die scheiding. Wanneer de client in stilpunt gaat begeeft de therapeut zich eveneens in Stilpunt. Beiden vallen samen in een meditatieve staat van eenheids-bewustzijn. In deze staat is transformatie mogelijk. Een leuke bijkomstigheid is dat de therapeut zich na de sessie net zo ontspannen en fit voelt alsof hij zelf een sessie heeft ondergaan.

De geschiedenis

De Amerikaanse arts Dr. John Upledger ontdekte in 1972 tijdens een neurochirurgische operatie dat de vliezen rondom de wervelkolom en hersenen zichtbaar bewogen. Dit verschijnsel was toen nog onbekend in de medische wereld. Tijdens een seminair over Osteopathie werd het hem duidelijk dat die vliezen een onderdeel van een hydraulisch systeem zouden moeten zijn. In 1975 kreeg Upledger een uitnodiging om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek om de waarde van het Cranio-sacrale systeem en therapie te onderzoeken. Dit resulteerde in een wetenschappelijk rapport waarin het functioneren van het Cranio-sacrale systeem uitvoerig beschreven werd. Daarna schreef hij een aantal wetenschappelijke boeken over Cranio-sacraal therapie. Voorts richtte hij in Florida een centrum op waar mensen werden behandeld en tevens opleidingen werden gegeven in Cranio-sacraal therapie. Al het cursusmateriaal daarvoor werd door hem zelf geschreven. Vanuit dit centrum wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van Cranio-sacraal therapie. Datgene wat eigenlijk bij toeval werd ontdekt is thans wereldwijd uitgegroeid tot een erkende vorm van therapie.